Główna


W październiku 2004 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozyskał dofinansowanie na utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty z Funduszu Phare w wysokości 47 546,25 €. W ramach ww. zrealizowane zostały następujące działania:
 

  • Stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty (z siedzibą w Karlinie).
  • Opracowanie dokumentu pn. „Program Promocji Turystycznej Dorzecza Parsęty”.
  • Opracowanie materiałów promocyjnych w postaci: informatora wędkarskiego i kajakowego; przewodnika po zamkach, dworach i pałacach w Dorzeczu Parsęty; mapy atrakcji turystycznych Dorzecza Parsęty oraz folderu LOT Dorzecza Parsęty. Wszystkie materiały wydane zostały w 3 wersjach językowych.
  • Stworzenie turystycznej strony internetowej: www.lot.parseta.pl.